Årshjul Leknes Fotballklubb 2021


Januar

Dato


Trenerforum barn og ungdom : Tema : Klubbens verdigrunnlag og kompetansehevingsbehov

Grasrottrenerkurs internt i klubb for nye og gamle trenere ved trenerveileder
07.januarStyremøte  - første  torsdag i hver måned

08.januarMøte Sportslig Utvalg  ( SU )
15.januar Påmelding lag til seriespill senior damer og herrer 

Påmelding lag til NM - senior  
09.januarRanselpost - førsteklasseoppstart og registrering

Søknad om spillemidler til utstyr 

Politiattester - gjennomgang behov for fornyelse / nye attester

Årsmeldinger, annonse årsmøte (senest en mnd før møtet)

Terminlistemøter senior - info fra krets kommer 

Salg av sesongkort - utlevering til sponsorer


Februar

Dato

01.februarPåmelding lag til NM - ungdom 
15.februar Påmeldingsfrist seriespill ungdomsfotball 
13.februarOnline lederkurs 1 for styremedlemmer 
04.februarStyremøte  - første torsdag i hver måned - planlegging årsmøte 


Møte  SU


Foreldremøter alle lag barne og ungdomsfotball 

Terminlistemøte ungdomsfotball - info fra kretsen kommer 

Booke kunstgress hos Lofothallen for hjemmekamper herrelag  & damelag 

Kontingenter ut for medlemskap og treningsavgift 

Invitasjon ut til klubbene for  SNN cup 

Mars

01.mars Påmeldingsfrist seriespill barnefotball 
04.marsStyremøte første torsdag 
27-28.marsSPAREBANKEN CUP i Lofothallen  -     
15.marsSøknad Tine Fotballskole 

Invitasjon ut til Byggtorget cup  -     

Trenerforum : Tema verdier og NFFS retningslinjer barne og ung.fotball. Snart seriestart  
I slutten av marsÅRSMØTE på klubbhuset    


Nye styresammensetninger  - registrering brreg / hjemmeside - 


Alle nye styremedlemmer på leder 1 kurs -


Møte  SU
April

1.april Søknad prosjektmidler og kulturmidler , SNN-midler 

Terminlistemøte barnefotballen 

Bestilling av treningstid og booking av kamper ungdomsfotballen kunstgresset
17-18Byggtorget Cup i Lofothallen  -

Møte  SU

08.april Styremøte  - første torsdag i måneden 

30.april Idrettsregistrering frist for levering 

Mai

Regnskapsregistrering Lottstift

Se mars - info om ny styresammensetning og kurs 

Påmelding og invitasjon ut til Tine Fotballskole i juni  - 

Møte  SU


Temamøte for spillere & trenere ungdomsavdeling med fokus på doping / alkohol / ernæring / trafikk. Ulike tema hvert år 
06.mai Styremøte  - første torsdag i hver måned


Juni

21.juni - 23-juniTine Fotballskole - gjennomføring 

Møte  SU

03.juni Styremøte  - første torsdag i hver måned

Juli 

Ferie 

Sende reg. skjema til mattilsynet om kafe matfestivalen


August

Innmelding sonetiltak ungdom - https://www.fotball.no/kretser/haalogaland/aktivitet/spillerutvikling/

Trenerforum :  Oppstart høst - evaluering vår , verdier , Fair Play  

Møte SU
05.august Styremøte  - første torsdag i hver måned


September

Trenerforum

Søknad bingo  (godkjent for 2020 & 2021) 

Invitasjon ut og planlegging Lofot Tidende Cup 

Møte SU 
02,.septemberStyremøte  - første torsdag i hver måned


Oktober 
16 og 17.oktober Matfestival kafe   
23-24.oktoberLofot Tidende Cup  

Innsamlig utstyr og gjennomgang  - evnt supplering/ bestilling neste sesong 

Møte SU

Neste sesongs trenerkabal alle nivå

Sesongavslutning 
07.oktoberStyremøte  - første torsdag i hver måned

31,oktober Søknad Lofotkraftfondet 


November

Invitasjon ut og planlegging romjulscupen 

Budsjettarbeid 

Gjennomgang av medlemslister 

Møte SU

Trenerforum: Evaluering årets sesong , trygge rammer, verdier, neste sesong 
Ungdomsavdeling
04.novemberStyremøte  - første torsdag i hver måned 

Signering treneravtaler neste sesong 


Desember
02.desemberStyremøte  - første torsdag i hver måned 


Trenerforum: Evaluering årets sesong , trygge rammer, verdier, neste sesong 


Møte SU 

Førjulslunsj på klubbhuset  - siste fredag før jul 
28 & 29.12Romjulscupen  - gjenomføring 

Dugnad - varetelling Coop Extra 

Levert av IdrettenOnline