Hva er Telenor Xtra?

Leknes FK er stolt over å være en av de utvalgte klubbene til Telenor Xtra, et                 landsomfattende fotballtilbud etter skoletid - fotballfritidsordning (FFO).

Leknes FK Telenor Xtra vil gi et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid som  vil komme fotballen og nærmiljøet for øvrig til gode. Satsingen på FFO blir en       viktig bærebjelke i Leknes FK's satsing på barne- og ungdomsfotball fremover.

Det er viktig at unge gutter og jenter er i daglig aktivitet. Ved å påvirke aldersgruppen 8-12 år håper vi å kunne påvirke barnas  motoriske, mentale og sosiale beredskap. Målet er at barna er aktive og blir best mulig ut ifra den enkeltes forutsetning.

I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold, pedagogisk kyndig leksehjelp, fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen. Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og  planlegging.


Priser og påmelding.

Vi åpner i denne omgang opp for påmelding for våren 2019.
1. termin varer fra 11. mars til  19. juni.
FFO følger skoleruta og det er mulig å velge mellom 1 og 2 dager i uka.

1. Termin:  (NB! Prisen gjelder for hele terminen, 11.03 - 19.06)
1 dag pr. uke (mandag eller onsdag)  .: 1400,-
2 dager pr. uke (mandag & onsdag)   .: 2400,-

Betaling gjøres til kontnr. 4580 13 53146 eller VIPPS til 84813 før oppstart. NB! Merk betalingen med FFO og barnets navn.Levert av IdrettenOnline