Årshjul Leknes Fotballklubb 


Januar

Dato


Trenerforum barn og ungdom : Tema : Klubbens verdigrunnlag og kompetansehevingsbehov

Grasrottrenerkurs internt i klubb for nye og gamle trenere ved trenerveileder
08.januarMøte Sportslig Utvalg  ( SU )
15.januar Påmelding lag til seriespill senior damer og herrer 

Påmelding lag til NM - senior  
09.januarRanselpost - skolebesøk for førsteklasseoppstart og registrering

Søknad om spillemidler til utstyr 

Politiattester - gjennomgang behov for fornyelse / nye attester

Styremøte  - siste torsdag i hver måned 

Årsmeldinger, annonse årsmøte (senest en mnd før møtet)
29.januarTerminlistemøter senior - info fra krets kommer 

Salg av sesongkort - utlevering til sponsorer


Februar

Dato

03.februarPåmelding lag til NM - ungdom 
15.februar Påmeldingsfrist seriespill ungdomsfotball 

Møte  SU


Foreldremøter alle lag barne og ungdomsfotball 

Terminlistemøte ungdomsfotball - info fra kretsen kommer AVLYST pga KORONA

Siste klargjøring til årsmøtet UTSATT 

Booke kunstgress hos Lofothallen for hjemmekamper herrelag & damelag OK 

Styremøte  - siste torsdag i hver måned 


Kontingenter ut for medlemskap og treningsavgift 

Invitasjon ut til klubbene for  SNN cup 

Mars







01.mars Påmeldingsfrist seriespill barnefotball 

SPAREBANKEN CUP i Lofothallen  -     UTSATT pga KORONARESTRIKSJONER
15.marsSøknad Tine Fotballskole OK

Invitasjon ut til Byggtorget cup  -       AVLYST PGA KORONARESTRIKSJONER 

Trenerforum : Tema verdier og NFFS retningslinjer barne og ung.fotball. Snart seriestart UTSATT 
26.mars ÅRSMØTE på klubbhuset -         UTSATT pga KORONARESTRIKSJONER 


Nye styresammensetninger  - registrering brreg / hjemmeside -  UTSATT 


Alle nye styremedlemmer på leder 1 kurs - UTSATT 


Møte  SU

10.mars Styremøte  -


April





1.april Søknad prosjektmidler og kulturmidler , SNN-midler UTSATT FRIST TIL 01.09.20

Terminlistemøte barnefotballen UTSATT pga KORONA 

Bestilling av treningstid og booking av kamper ungdomsfotballen kunstgressetUTSATT pga KORONA 
17-18Byggtorget Cup i Lofothallen  - AVLYST PGA KORONARESTRIKSJONER
07.april Møte  SU

14.april Styremøte  - på klubbhuset / via Teams

30.april Idrettsregistrering frist for levering 

Mai





Regnskapsregistrering Lottstift
14.mai UTSATT ÅRSMØTE  - digitalt via Teams eller på klubbhuset - avhenger av restriksjoner på det tidspunktKl. 19.00  - se egen sak på hjemmesida 

Se mars - info om ny styresammensetning og kurs 

Påmelding og invitasjon ut til Tine Fotballskole i juni  - avventes - mulig utsettelse 

Møte  SU


Temamøte for spillere & trenere ungdomsavdeling med fokus på doping / alkohol / ernæring / trafikk. Ulike tema hvert år Utsatt pga korona 

Styremøte  - siste torsdag i hver måned 


Juni






Tine Fotballskole - gjennomføring Gjennomført  - 75 deltakere ! 

Møte  SU


Styremøte  - siste torsdag i hver måned 

Juli 





Ferie 

Sende reg. skjema til mattilsynet om kafe matfestivalen
Matfestival avlyst pga korona 


August





Innmelding sonetiltak ungdom - https://www.fotball.no/kretser/haalogaland/aktivitet/spillerutvikling/

Trenerforum :  Oppstart høst - evaluering vår , verdier , Fair Play  Utsatt inntil videre 

Møte SU

Styremøte  - siste torsdag i hver måned 


September




01.09.20Ny og utsatt søknadsfrist for kulturmidler til kommunen  - kun for 2020 søknad sendt 
10,09.20Trenerforum med besøk fra Stig Johansen i Bodø Glimt Gjennomført på klubbhuset 

Søknad bingo  (godkjent for 2020 & 2021) 

Invitasjon ut og planlegging Lofot Tidende Cup Turnering avlyses mest sannsynlig pga korona

Møte SU 

Styremøte  - siste torsdag i hver måned 


Oktober 




17 og 18.oktober Matfestival kafe  Avlyst pga korona 

Lofot Tidende Cup 

Innsamlig utstyr og gjennomgang  - evnt supplering/ bestilling neste sesong 

Trenerforum: Evaluering årets sesong , trygge rammer, verdier, neste sesong 

Møte SU

Neste sesongs trenerkabal alle nivå

Sesongavslutning 

Styremøte  - siste torsdag i hver måned

31,oktober Søknad Lofotkraftfondet 


November





Invitasjon ut og planlegging romjulscupen Mulig avlysning av denne

Budsjettarbeid 

Gjennomgang av medlemslister 

Møte SU

Styremøte  - siste torsdag i hver måned 

Signering treneravtaler neste sesong 


Desember





Møte SU 
12.12Styremøte 

Førjulslunsj på klubbhuset  - siste fredag før jul 
28 & 29.12Romjulscupen  - gjenomføring Mulig avlysning av denne 

Dugnad - varetelling Coop Extra 

Levert avIdrettenOnline