Årshjul Leknes Fotballklubb 


Januar

Dato


Trenerforum barn og ungdom : Tema : Klubbens verdigrunnlag og kompetansehevingsbehov

Grasrottrenerkurs internt i klubb for nye og gamle trenere ved trenerveileder
08.januarMøte Sportslig Utvalg  ( SU )
15.januar Påmelding lag til seriespill senior damer og herrer 

Påmelding lag til NM - senior  
09.januarRanselpost - skolebesøk for førsteklasseoppstart og registrering

Søknad om spillemidler til utstyr 

Politiattester - gjennomgang behov for fornyelse / nye attester

Styremøte  - siste torsdag i hver måned 

Årsmeldinger, annonse årsmøte (senest en mnd før møtet)
29.januarTerminlistemøter senior - info fra krets kommer 

Salg av sesongkort - utlevering til sponsorer


Februar

Dato

03.februarPåmelding lag til NM - ungdom 
15.februar Påmeldingsfrist seriespill ungdomsfotball 

Møte  SU


Foreldremøter alle lag barne og ungdomsfotball 

Terminlistemøte ungdomsfotball - info fra kretsen kommer 

Siste klargjøring til årsmøtet 

Booke kunstgress hos Lofothallen for hjemmekamper herrelag & damelag 

Styremøte  - siste torsdag i hver måned 


Kontingenter ut for medlemskap og treningsavgift 

Invitasjon ut til klubbene for  SNN cup 

Mars

ÅRSMØTE på klubbhuset 

Nye styresammensetninger  - registrering brreg / hjemmeside 

Alle nye styremedlemmer på leder 1 kurs 
01.mars Påmeldingsfrist seriespill barnefotball 

SPAREBANKEN CUP i Lofothallen 
15.marsSøknad Tine Fotballskole 

Invitasjon ut til Byggern cup 

Trenerforum : Tema verdier og NFFS retningslinjer barne og ung.fotball. Snart seriestart 

Møte  SU


Styremøte  - siste torsdag i hver måned 


April

1.april Søknad prosjektmidler og kulturmidler , SNN-midler 

Terminlistemøte barnefotballen 

Bestilling av treningstid og booking av kamper ungdomsfotballen kunstgresset
17-18Byggtorget Cup i Lofothallen 

Møte  SU


Styremøte  - siste torsdag i hver måned 

30.april Idrettsregistrering 

Mai

Regnskapsregistrering Lottstift

Påmelding og invitasjon ut til Tine Fotballskole i juni 

Møte  SU


Temamøte for spillere & trenere ungdomsavdeling med fokus på doping / alkohol / ernæring / trafikk. Ulike tema hvert år 

Styremøte  - siste torsdag i hver måned 


Juni


Tine Fotballskole - gjennomføring 

Møte  SU


Styremøte  - siste torsdag i hver måned 

Juli 

Ferie 

Sende reg. skjema til mattilsynet om kafe matfestivalen


August

Innmelding sonetiltak ungdom - https://www.fotball.no/kretser/haalogaland/aktivitet/spillerutvikling/

Trenerforum :  Oppstart høst - evaluering vår , verdier , Fair Play  

Møte SU

Styremøte  - siste torsdag i hver måned 


September

Søknad bingo  (godkjent for 2020 & 2021) 

Invitasjon ut og planlegging Lofot Tidende Cup 

Møte SU 

Styremøte  - siste torsdag i hver måned 


Oktober 
17 og 18.oktober Matfestival kafe  

Lofot Tidende Cup 

Innsamlig utstyr og gjennomgang  - evnt supplering/ bestilling neste sesong 

Trenerforum: Evaluering årets sesong , trygge rammer, verdier, neste sesong 

Møte SU

Neste sesongs trenerkabal alle nivå

Sesongavslutning 

Styremøte  - siste torsdag i hver måned

31,oktober Søknad Lofotkraftfondet 


November

Invitasjon ut og planlegging romjulscupen 

Budsjettarbeid 

Gjennomgang av medlemslister 

Møte SU

Styremøte  - siste torsdag i hver måned 

Signering treneravtaler neste sesong 


Desember

Møte SU 
12.12Styremøte 

Førjulslunsj på klubbhuset  - siste fredag før jul 
28 & 29.12Romjulscupen  - gjenomføring 

Dugnad - varetelling Coop Extra 
Levert av IdrettenOnline