Sportslig utvalg består av:


Sten Roger Sandnes - SPORTSLIG LEDER

90726641

stesan@vgs.nfk.no

Lars Helbostad

48152386

larhel@vgs.nfk.no

Trond Jørgensen

97197774

trojor@vgs.nfk.no

Vigdis Lorentzen

95264995

Lorentzen25@hotmail.com

Bernt Lauritsen

47836004

li-laur@online.no


Arbeidsplan - Sportslig leder

Hospiteringsreglement

Retningslinjer - Lagssammensetning

Levert av IdrettenOnline