STYRET - ANSVARSOMRÅDER OG ORGANISASJONSKART:


(B.f.v: Bengt Gulbrandsen, Åshild Torrisen,, Alf-Einar Gjertsen, Arne Reiersen,Gunn Andersen. F.f.v. Linda Lauritsen, Jonny Finstad)


Navn

Ansvarsområde

Telefon

E-post

Jonny Finstad

Styreleder

94144727

jonnyfin@outlook.com

Bengt Gulbrandsen

Nestleder/Sportsansvarlig

90533455

bengt.gulbrandsen@avinor.no

Alf-Einar Gjertsen

Markedsansvarlig

91866633

alf.einar.gjertsen@gmail.com

Linda Lauritsen

Salg og kafeansvarlig

48045055

li-laur@online.no

Gunn Andersen

Økonomiansvarlig

90697347

Gunn.andersen@snn.no

Åshild Torrisen

Driftsansvarlig

92230545

ashildtorrissen@yahoo.no

Arne Reiersen

Arrangementsansvarlig

90181116

arne.h.reiersen@outlook.com

Jim Hammer

Varamedlem

90555310

jim@lofoten.no
Powered by: Bloc